نسخه آزمایشی
Menuتودیع ومعارفه  سرپرست فرماندار  شهرستان هرسین

 

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 1399/7/1 با حضور آقاي خوش اقبال معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی  و نيز اعضای شوراي اداري آن شهرستان  برگزار شد.  آقاي عبادالله  کنجوریان   به عنوان سرپرست فرماندار آن شهرستان معرفی گرديد.واز آقای امیر شاه آبادی  فرماندار سابق تجلیل به عمل آمد .