نسخه آزمایشی
Menuتودیع ومعارفه سرپرست فرماندار شهرستان کنگاور

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 1399/7/16 با حضور آقاي خوش اقبال معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری  و نيز اعضای شوراي اداري آن شهرستان  برگزار شد.  آقاي فزراد الماسی  به عنوان  سرپرست فرماندار آن شهرستان معرفی گرديد.واز آقای خیرالله خزایی فرماندار سابق تجلیل به عمل آمد .