نسخه آزمایشی
Menu

تودیع ومعارفه معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی شهرستان گیلانغرب

تودیع ومعارفه معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی شهرستان گیلانغرب

 

روز چهارشنبه مورخ 1398/6/13 با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری ،فرماندار ،شورای اداری  آن شهرستان ومسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری شهرستان گیلانغرب  تشکیل گردید.

در اين مراسم این خانم شیدا نور بخش  به عنوان معاون سیاسی امنیتی واجتماعی  شهرستان گیلانغرب  معرفي و از خدمات آقای فرهاد همتی  تجلیل  به عمل آمد .