نسخه آزمایشی
Menuششمين جلسه كميسيون امنيت كارگري شوراي تامين استان

ششمین جلسه کمیسیون امنيت کارگری شوراي تامين استان در تاریخ 96/10/2  به رياست آقاي الهي تبار سرپرست محترم معاونت سياسي امنيتي واجتماعي استانداري در محل سالن جلسات حوزه ي سياسي برگزار گرديد .

در اين جلسه مشكلات حوزه ي كارگري در مناطق زلزله زده مورد بحث وبررسي قرار گرفت ومديران دستگاههاي ذيربط هريك گزارشي از حوزه ي كاري خود را ارائه نمودند