نسخه آزمایشی
Menuمراسم توديع ومعارفه بخشداران مركزي وكليايي فرمانداري شهرستان سنقر وكليايي

 

در اين جلسه كه با حضور مدير كل محترم سياسي انتخابات وتقسيمات كشوري وهمراهان ايشان در روز چهار شنبه مورخ 97/4/13در سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد آقاي فرهاد سهيلي  به عنوان بخشدار مركزي  معرفي وهمچنين آقاي روح الله رادپوش  به عنوان بخشدار كليايي  شهرستان سنقر  معرفي واز خدمات آقاي جمشيد حقي وصادق قياسوند  بخشداران سابق تقدير وتشكر به عمل آمد .