نسخه آزمایشی
Menuمراسم معارفه معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری کرمانشاه

 

با حضور معاونت محترم سياسي وامنيتي ومدیر کل محترم سیاسی وانتخابات وهمراهان ايشان  روز شنبه  مورخ  1397/4/16مراسم معارفه خانم لادن هاشمي به عنوان معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری کرمانشاه معرفی شد.