نسخه آزمایشی
Menuمعارفه بخشدار مرکزی شهرستان اسلام آباد غرب

روز شنبه مورخ 1398/4/15 در سالروز تاسیس دهیاریها مراسم تودیع ومعارفه, بخشدار مرکزی شهرستان اسلام آباد  با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری ،فرماندار ،دهیاران آن شهرستان ومسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری شهرستان اسلام آباد تشکیل گردید.

در اين مراسم  آقای  نصرت اله محمدی زاد به عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی شهرستان اسلام آباد  معرفي و از زحمات آقای سیروس عبدی معاون سیاسی امنیتی واجتماعی آن شهرستان که در مدت تصدی سرپرست بخشداری  بوده اند تجلیل  به عمل آمد .