نسخه آزمایشی
Menuمعارفه سرپرست فرمانداری سنقر وکلیایی


معارفه سرپرست فرمانداری سنقر وکلیایی

معارفه سرپرست فرمانداری سنقر وکلیایی  

 

روز چهارشنبه مورخ 1399/2/3 با حضور معاون محترم سیاسی و امنیتی  جناب آقای الهی تبار ومدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری و  جناب آقای سلیمانی ،فرماندار ،شورای اداری  آن شهرستان ومسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری شهرستان سنقر وکلیایی   تشکیل گردید.

در اين مراسم  آقای غلامرضا مرتضوی   به عنوان سرپرست فرمانداری سنقروکلیایی  معرفي و از خدمات آقای محمد ناصر معصومی زاده  تجلیل  به عمل آمد .