نسخه آزمایشی
Menu

معارفه معاون برنامه ريزي و توديع ومعارفه بخشدار مركزي فرمانداري شهرستان پاوه

معارفه معاون برنامه ريزي و توديع ومعارفه بخشدار مركزي فرمانداري شهرستان پاوه

در اين جلسه كه با حضور امام جمعه محترم  شهرستان وفرمانداروروساي محترم شهرستان ومدير كل محترم سياسي انتخابات وتقسيمات كشوري وهمراهان ايشان در روز سه شنبه مورخ 97/4/12در سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد خانم گونا احمدي كارشناس عمران فرمانداري شهرستان به عنوان معاون برنامه ريزي معرفي وهمچنين آقاي محمد ريوگارنصري به عنوان بخشدار مركزي شهرستان پاوه معرفي واز خدمات آقاي اردلان حاتمي بخشدار سابق تقدير وتشكر به عمل آمد