نسخه آزمایشی
Menu

هفتمين جلسه کمیسیون امنيت کارگری شوراي تامين

هفتمين جلسه کمیسیون امنيت کارگری شوراي تامين

 

هفتمين جلسه کمیسیون امنيت کارگری شوراي تامين استان در تاریخ 96/11/15  به رياست آقاي الهي تبار  معاونت  محترم سياسي امنيتي واجتماعي استانداري در محل سالن جلسات حوزه ي سياسي برگزار گرديد .

 

در اين جلسه مشكلات حوزه ي كارگري مورد بحث وبررسي قرار گرفت .