نسخه آزمایشی
Menu

کمیسیون دانشجويي شوراي تامين استان

کمیسیون دانشجويي شوراي تامين استان


در اين جلسه مشكلات مهمترين مسائل ومشكلات دانشگاه ها وواحدهاي آموزش عالي استان به منظور رفع اين مسائل مورد بررسي قرار گرفت .

 

جلسه کمیسیون دانشجويي شوراي تامين  استان در تاریخ 96/12/14  به رياست جناب آقاي الهي تبار  معاونت  محترم سياسي امنيتي واجتماعي استانداري در محل سالن جلسات حوزه ي سياسي برگزار گرديد .

 

در اين جلسه مشكلات مهمترين مسائل ومشكلات دانشگاه ها وواحدهاي آموزش عالي استان به منظور رفع اين مسائل مورد بررسي قرار گرفت .