نسخه آزمایشی
Menu
اطلاعیه ها

موارد تصویب تقسیمات کشوری مصوب هیئت وزیران ردیف عنوان طرح شهرستان مربوطه تاریخ تصویب 1 ایجاد شهر قلعه کرمانشاه...

برررسی  اجمالی روند تقسیمات  کشوری                                                                                                               استانداری...

تقسيمات كشوري از آغاز تا اسلام بروشور 1   اداره كل سياسي وانتخابات –گروه تقسيمات كشوري استانداري كرمانشاه 1398/1/30 مادها : تقسيمات كشوري در ايران...
در تاريخ 96/5/17  معاونت حقوقي رياست جمهوري تبديل روستاي شروينه به شهر مركز بخش كلاشي شهرستان جوانرود به شهر موافقت شد

در تاريخ 96/5/17  معاونت حقوقي رياست جمهوري تبديل روستاي قلعه به شهر مركز بخش بيلوار شهرستان كرمانشاه  به شهر موافقت شد

رديف عنوان طرح شهرستان مربوطه تاریخ تصویب   1 ایجاد شهر بانه وره از توابع بخش باینگان پاوه 22/6/90   2 تغییر...