نسخه آزمایشی
Menu

ارتقاء روستا گودين به شهر

مصوبات (3)

در تاريخ 92/4/11 هيات محترم وزيران شناخت روستاي گودين مركز دهستان گودين از توابع بخش مركزي شهرستان كنگاور به عنوان شهر گودين ابلاغ گرديد.