نسخه آزمایشی
Menu

امیر شاه آبادی

مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات وتقسیمات کشوری شماره تماس :08334216652-08334216653

سوابق تحصیلی :

-کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه  تربیت مدرس تهران 

 

سوابق  اجرایی:(کارمند رسمی استانداری کرمانشاه با سال 20سابقه کار)

-مدیر کل سیاسی انتخابات 

سرپرست حوزه  سیاسی انتظامی واجتماعی استانداری 

- فرماندار هرسین

-سرپرست فرمانداری هرسین

- معاون سیاسی انتخابات 

-مدیرکل دفتر سیاسی ،انتخابات وتقسیمات کشوری  

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی :

 

-مقاله در مورد آبهای زیرزمینی شهرستان روانسر به صورت GIS 

- مقاله در مورد فعالیتهای احزاب 

-0 مقاله در مورد 28 مرداد 1332