۰۲ خرداد ۱۳۹۸
جمعی از مسئولین شهرستان با خانواده معظم ایثارگر دیدار کردند
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
طرح پویش ملی سه شنبه های بدون خودرو بصورت نمادین در شهرستان روانسر آغاز شد.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان روانسر در سالجاری برگزار شد