۲۵ دی ۱۳۹۷
زنگ هفته شوراهای آموزش و پرورش در مدارس شهرستان روانسر نواخته شد
۲۵ دی ۱۳۹۷
فرماندار شهرستان روانسر با حضور در مرکز درمان بستر این شهرستان از خدمات و تلاش های شبانه روزی پرستاران تجلیل و قدردانی کرد.
۱۹ دی ۱۳۹۷
فرماندار روانسر با دو خانواده شهید سرافراز شهر روانسر دیدار کرد
۱۵ دی ۱۳۹۷
کارگروه شورای ترافیک شهرستان روانسر برگزار شد