۱۸ شهریور ۱۳۹۷
مشکلات دو واحد تولیدی شهرستان روانسر بررسی شد
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
اولین کانون سلامت محله در منطقه اورامانات راه اندازی شد
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
نشست مشترک شورای فرهنگی اجتماعی و شورای مبارزه با مواد مخدر برگزار شد
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
فرماندار شهرستان روانسر از تصویب 64 طرح اشتغالزا در زمینه های با اشتغالزایی 72 نفر در این شهرستان خبر داد