نسخه آزمایشی
۲۲ آبان ۱۳۹۷
کلنگ ساخت مسجد روستای ده باوکه شهرستان روانسر به زمین زده شد.
۲۱ آبان ۱۳۹۷
فرماندار روانسر و جمعی از اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان روانسر با خانواده های جانباختگان زلزله 21 آبان سال گذشته دیدار کردند .
۱۵ آبان ۱۳۹۷
نشست صمیمانه فرماندار روانسر با معتمدین ، بزرگان و نمايندگان قشرهای مختلف مردم این شهرستان
۱۴ آبان ۱۳۹۷
نشست ستاد احیای زکات شهرستان روانسر برگزار شد