اطلاعیه ها
هیات بازرسی انتخابات استان کرمانشاه به منظور اخذ گزارش های مردمی شماره پیامک یاعلام کرد

اهم مشاغل مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات که در شهرستان روانسر دارای قابلیت اجرایی است
اوقات شرعی
آب و هوا