نسخه آزمایشیدیدار مردمی فرماندار شهرستان صحنه به همراه نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به روستاهای دهستان خدابنده لو

دیدار مردمی فرماندار شهرستان صحنه به همراه نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به روستاهای دهستان خدابنده لو در تاریخ 96/7/25

 

 

 

 

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا