نسخه آزمایشی

باحضور فرماندار

دومین جلسه ستاد اجرای طرح مهربانانه در شهرستان ثلاث باباجانی برگزارشد

دومین جلسه اجرای طرح مومنانه در شهرستان ثلاث باباجانی به ریاست شکری فرماندار شهرستان وبا حضور سرهنگ الفتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ،معاون عمرانی فرماندار،بخشداران ،شهردار ،انجمن ها ،کمپین های مردمی و دستگاه های حمایتی  برگزارشد.
شکری فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی در نشست ستاد طرح مومنانه این شهرستان بیان کرد : در قالب طرح کمک مومنانه توسط دستگاه های حمایتی وبخشداری ها خانواده بی‌بضاعت به منظور رفع گوشه ای از مشکلات معیشتی واقتصادی به فرمان مقام معظم رهبری مدظله العالی در شهرستان شناسایی شده است.

فرماندار در ادامه به وضعیت شهرستان واقدامات انجام گرفته در راستای مبارزه با کرونا پرداخت  وگفت با تلاش همه دستگاه ها و گروه و کمپین های مردمی وضعیت مناسبی در شهرستان حاکم است 

فرماندار تصریح کرد :  الحمدالله مدیریت حوزه بهداشت کشور ما که مورد تایید بهداشت جهانی است وحاصل  این موفقیت ها باهمدلی مردم و مسئولین  در کنار هم رقم خورده است.

وی افزود :در اجرای  این طرح(کمک مهربانانه ) کمک به قشر آسیب پذیر جامعه که با فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی  با همدلی و همراهی در شهرستان ثلاث باباجانی در حال اجراست.
وی افزود "تمام دستگاه هاو انجمن ها به صورت مشترک در کنار هم به صورت یکنواخت بسته های حمایتی در قالب طرح مهربانانه به دست قشر آسیب پذیر با حفظ حرمت و عزت نفس خانواده‌ها اجرا خواهند کرد .
فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی تصریح کرد :دستورالعمل و وظایف این طرح در ستاد تعریف شده و جامعه هدف به صورت دقیق و شفاف روشن شده است و تمام دستگاه ها موظف هستند اجرا نمایند .
فرماندار افزود: در کنار اجرای این طرح ، فعالیت های مقابله با شیوع ویروس کرونا کم رنگ نمیشود و دستگاه ها به وظایف ضدعفونی وگندزدایی سطح شهر و روستاها و فعالیت خودرا تداوم خواهند  داد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی