نسخه آزمایشی

جاذبه ها وپتانسیل

راهنمای گردشگری

 

1.اقلیم و سرزمین

- وسعت: 1418 كيلومتر مربع معادل 7/5 درصد مساحت استان.

- موقعيت: از شمال به شهرستان پاوه، از شرق به شهرستان جوانرود، از غرب به شهرستان قصرشیرین و کشور عراق و از جنوب به شهرستان سرپل ذهاب.

- تقسيمات: 2 بخش مرکزی و ازگله، 2 شهر شامل: تازه آباد و ازگله و 4 دهستان (زمکان، دشت­حر، خانه­شور، و ازگله)، 161روستای داراي سكنه و 42 روستای خالي از سكنه.

- اقليم: آب و هوای سرد و گرمسیری.

 

2. پیشینه:

مشاهير: 1- مولوی تایجوزی، 2- فانی خانه شوری، 3- خانای قبادی.

- آثار تاریخی وجاذبه هاي گردشگری: 1- چشمه ریزه، 2- باغات سیدخان، 3- سراب کانی سفر، 4- سراب   هلول، 5- سراب شیان میرآباد 6- شهر تاریخی درنه 7-سراب هوله

8– آبشار شیخ صالح 9– باغ صید خان 

- صنایع دستی: گیوه بافی، قالی بافی، گلیم بافی.

 

3. جمعیت و نیروی انسانی:

- جمعیت: 35219  نفر معادل 98/1 درصد جمعیت استان.

- توزيع مكاني جمعيت:37 درصد جمعيت شهري و 63 درصد جمعيت روستايي.

_ توزیع جنسیتی جمعیت: 5/50 درصد مردان 5/49 درصد جمعیت زنان.

_ تراکم جمعیت: 25 نفر در هر کیلومترمربع.

- خانوار: 9270 خانوار با بعد(ميانگين) 37/4 نفر در هر خانوار.

اشتغال: نرخ اشتغال 4/75 درصد و توزيع اشتغال: صنعت و معدن (3/12 درصد)، کشاورزی (5/54 درصد)، خدمات (2/33 درصد).

 

  برخی از کوههای زیبا منطقه عبارتند از دالاهو – بنی گز – سارون – گاری و ... واقع در سلسله جبال زاگرس است .این شهرستان دارای رودخانه های زمکان – چم زرشک – دارزنگنه – هواسان – می باشد که عمدتا" از طریق رودخانه سیروان وارد خاک عراق می شوند .فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی