نسخه آزمایشی
۲۸ دی ۱۳۹۹
نماینده عالی دولت در شهرستان سرپلذهاب؛
فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: ریشه‌کنی ویروس کرونا مرهون هم‌افزایی و همراهی مردم برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.
۲۵ دی ۱۳۹۹
جلسه تعیین تکلیف اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری شهرستان سرپلذهاب باحضور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه برگزار گردید.
۲۵ دی ۱۳۹۹
با حضور دستیار ویژه وزیر نفت صورت گرفت:
با حضور مشاور عالی وزیر نفت در معیت مدیرکل دفتر امور اقتصادی،استاندارکرمانشاه،و فرماندار این شهرستان وتعدادی از مدیران شهرستان ورئیس دفتر نماینده مجلس به صورت میدانی از جانمایی صورت گرفته در طرح های مطالعاتی شهرستان سرپل ذهاب بازدید کردند.
۲۵ دی ۱۳۹۹
فرماندار شهرستان سرپلذهاب:
نماینده عالی دولت در شهرستان سرپل ذهاب گفت: خوشبختانه وضعیت کرونا در شهرستان مدیریت شده است و تعداد بستری های کرونایی در این شهرستان صفر بوده است
گزارش تصویری (آرشیو)