۰۶ اسفند ۱۳۹۸
رئیس شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب از نظارت بازرسین شبکه بهداشت ودرمان از واحدهای فروش آبمیوه و اغذیه ها در شهرستان خبردادوگفت : با واحدهای متخلف در رعایت نکات بهداشتی برخورد جدی و قاطعانه می شود.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸
فرماندار سرپل ذهاب خبر داد :
فرماندار سرپلذهاب از برنامه ریزی لازم برای مقابله با بحرانهای پیش رو ویروس کرونا و خطر سیل در شهرستان خبرداد.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸
فرماندار سرپل ذهاب :
فرماندار سرپلذهاب گفت : مسئولین شهرستان خدمات واقدامات لازم برای تسریع در رفت و آمد مردم را قدرتمندانه انجام دهند.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸
درسرپلذهاب صورت گرفت؛
: فرماندار سرپلذهاب بصورت سرزده از داروخانه های سطح شهرستان بازدید کرد
گزارش تصویری (آرشیو)