نسخه آزمایشی
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
فرماندار سرپلذهاب از تغییر مبادی ورودی و خروجی شهرستان به جاده احمدآباد و سرابگرم خبر داد وگفت: محدودیت ها با جدیت اعمال میشود.
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
اعضای هیئت مدیره چروی ژیان در نشستی با نورالدین فرزادی پور فرماندار سرپل ذهاب مسائل و چالشهای زیست محیطی این شهرستان را بررسی و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
فرماندار شهرستان سرپل ذهاب خبر داد:
فرماندار شهرستان سرپل ذهاب از مرمت و بازسازی ۲ اثر تاریخی در شهرستان سرپل ذهاب خبر داد.
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
استاندار کرمانشاه در سفر یک روزه به شهرستان سرپل ذهاب ضمن نظارت بر محدودیتهای کرونایی شهرستان از چند طرح عمرانی و فرهنگی در دست اقدام بازدید کرد.