نسخه آزمایشیاستمرار دیدارهای مردمی جمالی نیا فرماندار سرپلذهاب با مردم شریف شهرستان (1)


در این دیدار به درخواستهای مراجعین محترم که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح نموده بودند بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپلذهاب: در این دیدار به درخواستهای مراجعین محترم که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح نموده بودند بررسی شد؛ مهندس جمالی نیا فرماندار شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه و موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذیربط ارجاع گردید.اوقات شرعی
آب و هوا