نسخه آزمایشی

با حضورمدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه و معاونت سیاسی اجتماعی سرپلذهاب صورت گرفت:

افتتاح سالن تشریح پزشکی قانونی درشهرستان سرپل ذهاب


سالن تشریح شهرستان سرپل ذهاب با مساعدت مسؤولان، در محل غسالخانه این شهرستان راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپلذهاب؛  سالن تشریح شهرستان سرپل ذهاب در محل غسالخانه این شهرستان راه‌اندازی شد، این سالن با همکاری مسؤولان شهرستان در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت.

 

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در حاشیه این مراسم، اظهار داشت: در راستای حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی ،جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و استرس های پیش آمده برای همراهان متوفی تلاش برای راه‌اندازی سالن تشریح  سرپل ذهاب صورت گرفت.

 

خانی افزود: با افتتاح سالن تشریح این شهرستان دیگر نیازی به ارجاع اجساد به مرکز استان نیست و این امر موجب تسریع در انجام کار و همچنین عدم رفت و آمد به مرکز استان و به نوعی رفاه و عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی را برای مردم منطقه به ارمغان آورده است.

 

وی از افتتاح ساختمان اصلی پزشکی قانونی در شهرستان سرپل‌ذهاب در آینده نزدیک خبر داد  افزود: این نوید به مردم سرپل ذهاب خواهیم داد در آینده نزدیک با همت استاندارو مسئولین زمینی که در اختیار پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهاب گذاشتند ساختمان اصلی پزشک قانونی افتتاح کنیم.

 اوقات شرعی
آب و هوا