‍ فرماندار سرپلذهاب:

افزایش ۳درصدی بازسازی شهر سرپلذهاب در ساخت طبقات/ ۲۱ بلوک شهیدشیرودی تا قبل از پایان شهریورماه تحویل مالکین می شود


فرماندار سرپلذهاب از افزایش ۳درصدی بازسازی شهر سرپلذهاب در ساخت طبقات خبرداد وگفت: ۲۱ بلوک شهیدشیرودی تا قبل از پایان شهریورماه تحویل مالکین می شود.

مهندس جمالی نیا فرماندار سرپلذهاب گفت: دربازسازی مناطق روستایی سرپلذهاب بیش از ۲هزار واحد مسکونی به آمار واحدهای مسکونی قبل از زلزله اضافه شده ودر روستاهای دوبخش مرکزی و قلعه شاهین ساخته شده است. وی ادامه داد: دربازسازی شهر سرپلذهاب بیش از ۳ درصد افزایش طبقاتی ساخت وساز داشته ایم و عملا از تهدید زلزله فرصت سازی شد. فرماندار شهرستان در پایان گفت: در بازسازی واحدهای مسکونی شهید شیرودی ۲۱ بلوک آن تا قبل از پایان شهریورماه تکمیل شده و تحویل مالکین می شود و سه بلوک تخریبی آن نیز از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.اوقات شرعی
آب و هوا