نسخه آزمایشی

در سرپلذهاب صورت گرفت؛

اهدای دودستگاه دیالیز توسط تامین اجتماعی استان به بیمارستان شهدای شهرستان


درآستانه میلاد بابرکت امام رضا(ع) دودستگاه دیالیز توسط اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه به بیمارستان شهدای شهرستان سرپلذهاب اهدا شد.

دودستگاه دیالیز توسط اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه به بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپلذهاب اهداگردید.

مدیر کل تامین اجتماعی استان در معیت فرماندار و مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان با حضور در بیمارستان شهداء این دودستگاه را به بخش دیالیز بیمارستان تحویل دادند.

مهندس جمالی نیا در حاشیه مراسم اهدای دودستگاه دیالیز تامین اجتماعی در گفتگو باخبرنگار ما گفت : تامین اجتماعی استان همواره نگاه ویژه ای به بخش درمان شهرستان سرپلذهاب داشته و امروز نیز بمناسبت دهه کرامت و هفته تامین اجتماعی دودستگاه دیالیز به بیمارستان شهدای شهرستان اهدا نمودند.

وی افزود : این دودستگاه قطعا کمک شایانی به بخش درمان بیماران دیالیزی سرپلذهاب و شهرستانهای مجاور خواهد کرد و ازمراجعه بیماران دیالیزی به مرکز استان جلوگیری کرده و  بار مالی بیماران را کاهش می دهد . 

 

فرماندار شهرستان تصریح کرد : خدمات درمانی به بیماران دیالیزی یکی از دغدغه های مهم دولت است و در این راه برای تسهیل درامر درمان بیماران تلاش خواهد کرد.

 

مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز گفت : دودستگاه دیالیز به بیمارستان شهدای سرپلذهاب اهدا گردید که از محل کمکهای شخصی کارکنان تامین اجتماعی سراسر کشور تامین شده است.

 

حمیدرضا قاسمی افزود : دستگاههای دیالیز اهدا شده در مقابل بزرگی مردم سرپلذهاب ودینی که بخاطر هشت سال دفاع مقدس برگردن ما دارند بسیار کوچک است اما زیبایی کار دراین است که این دستگاهها جدای از خدمات سازمانی و توسط کمکهای شخصی کارکنان انجام شده است.

 

وی تصریح کرد : این دستگاهها با اعتباری بالغ بر 8میلیارد ریال خریداری شده ودراختیار بخش درمان بیماران دیالیزی سرپلذهاب قرارگرفت که امیدواریم بتواند خدمات مناسبی به بیماران دیالیزی ارائه نماید.اوقات شرعی
آب و هوا