نسخه آزمایشی

معاون عمرانی فرمانداری سرپل ذهاب خبر داد :

بازدید از رستورانهای سطح شهر / بهداشت و سلامت مردم قابل معامله نیست


معاون عمرانی فرمانداری سرپل ذهاب گفت : بهداشت وسلامت مردم قابل معامله نیست و بازدید از رستورانهای شهر تداوم خواهدیافت.

مهندس ایوب عبدالهی درحاشیه بازدید از رستورانهای شهرستان گفت : بهداشت وسلامت مردم بسیار مهم است وبه هیچ وجه قابل معامله نیست.

وی افزود : دراین راستا بازدید از رستورانهای سطح شهر و نظارت بر تهیه و توزیع غذا در دستورکار قرارگرفت .

عبدالهی اذعان داشت : دراین بازرسیها هیچکدام از رستورانها جریمه ریالی نشدند وعمده تخلف بیشتر آنها عدم رعایت بهداشت ونداشتن مجوز فعالیت بود.

وی ادامه داد : دراین بازدید سه واحد صنفی اخطاریه رفع موانع بمدت یکهفته دریافت کردند که در صورت عدم رفع موانع پلمپ خواهند شد.

 

بازدید از ۱۵ رستوران سطح شهر با حضور اداره صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف، دامپزشکی، معاونت عمرانی و برنانه ریزی و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان انجام گرفت.اوقات شرعی
آب و هوا