نسخه آزمایشی

با حضور فرماندار سرپلذهاب صورت گرفت:

برگزاری همایش ویلچررانی بمناسبت هفته مبارزه باموادمخدر


همایش ویلچررانی بمناسبت هفته مبارزه باموادمخدر در شهرستان سرپلذهاب با حضور فرماندار و دیگر مسئولین برگزار شد

 همایش ویلچررانی بمناسبت گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر درشهرستان با حضور فرماندار و دیگر مسئولین ادارات شهرستان برگزار شد.
دراین همایش تعداد 50 نفر  از جانبازان و معلولین شهرستان حضورداشته و مسیر پارک ساهد تا چهارراه را پیمودند.
 این همایش با موضوع پیشگیری از اعتیاد در شهرستان برگزار گردید.اوقات شرعی
آب و هوا