نسخه آزمایشی

بخشدار مرکزی شهرستان سرپلذهاب خبرداد:

بهره برداری از پروژه آسفالت راههای روستایی بخش مرکزی شهرستان


بخشدار مرکزی سرپلذهاب از بهره برداری پروژه آسفالت راههای روستایی بخش مرکزی شهرستان بااعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خبر داد.

شریفی بخشدار مرکزی سرپلذهاب در حاشیه بهره برداری ازپروژه آسفالت راههای روستایی گفت: آسفالت بسیاری از راههای روستایی در اثر زلزله و سیل تخریب شده است که نیازمند مرمت ' لکه گیری و آسفالت مجدد می باشد.
وی افزود : در همین راستا آسفالت راههای روستایی بخش مرکزی شهرستان در دستور کار قرار گرفت ودرمرحله اول راه روستاهای مهکی ناصر،چالگه، دستک علیا، کلینه وبازگر ترمیم و آسفالت مجدد شد.
بخشدارمرکزی شهرستان تصریح کرد : این پروژه به طول 20 هزار متر مربع و بااعتباری بالغ بر ۱۵میلیارد ریال باهمکاری بخشداری و بنیادمسکن انقلاب اسلامی انجام گرفته است.
پروژه آسفالت راههای روستایی بخش مرکزی سرپلذهاب با حضور بخشدار مرکزی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به بهره برداری رسید.اوقات شرعی
آب و هوا