نسخه آزمایشی

معاون عمرانی فرماندار سرپلذهاب؛

بیکاری مهمترین مشکل جوانان است که دولت با تخصیص اعتبارات گام مهمی درجهت اشتغال جوانان برداشته است


مهندس عبدالهی در جلسه شورای اشتغال شهرستان اظهارداشت : بیکاری مهمترین مشکل جوانان است که دولت با تخصیص اعتبارات گام مهمی درجهت اشتغال جوانان برداشته است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپلذهاب؛ مهندس عبدالهی در جلسه شورای اشتغال شهرستان اظهارداشت : بیکاری مهمترین مشکل جوانان است که دولت با تخصیص اعتبارات گام مهمی درجهت اشتغال جوانان برداشته است.

وی افزود : تسهیلات اشتغالزایی مناطق روستایی وعشایری فرصت مهمی برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم مرزی است.

ایشان درادامه به نقش مهم بانکها در تسهیلات اشتغالزایی اشاره کردوگفت : بانکها با تامین منابع و پرداخت سریع تسهیلات نقش مهمی در اشتغالزایی شهرستان دارند.

عبدالهی تصریح کرد : از مجموع ۱۰۰ طرح پیشنهادی در سال ۱۳۹۷ شهرستان ۶۲ طرح با مبلغ یکصد و دو میلیارد و ۴ میلیون و۹۰۰ هزارریال و اشتغالزایی ۱۳۶ نفر تصویب و تسهیلات آندر بخش اشتغال روستایی و عشایر پرداخت شده است.

معاون عمرانی فرماندار ادامه داد : در بخس خسارت زلزله نیز از مجموع ۱۰هزار و۶۳۰ طرح پیشنهادی ۵هزار و ۷۷۱ طرح به مبلغ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال با ۶هزار و ۱۷۶ نفر اشتغالزایی تامین و پرداخت شده است.

وی همچنین به سامانه رصد دستگاههای اجرایی اساره کردوگفت : در سامانه رصد که مربوط به احتساب میزان اشتغالزایی دستگاههای اجرایی است عملکرد شهرستان در سال ۱۳۹۷ نسبت به تعهدی که داشته به میزان ۱۱۰ درصد تعهدات خودرا انجام داده است.

 

جلسه شورای اشتغال شهرستان باحضور معاون عمرانی فرماندار و اعضای ستاد استغال شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری سرپلذهاب برگزار گردید.اوقات شرعی
آب و هوا