نسخه آزمایشیجلسه اضطراری تنظیم بازار در شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد


جلسه اضطراری تنظیم بازاربا حضور فرماندار، و اعضای ستاد تنظیم بازار در محل فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپلذهاب ؛ ، فرماندار سرپلذهاب در این جلسه گفت:هرگونه افزایش قیمت گازمایع (کپسول گاز) درشهرستان با توجه به قیمت مصوب ۷هزار و ۸۰۰ تومان غیر قانونی است.

وی تاکید کرد: با متخلفان این حوزه طبق قانون توسط ، تعزیرات حکومتی و اداره صَمت بشدت برخورد خواهد شد.

فرماندارشهرستان با بیان اینکه نصب قیمت درتمام واحدهای صنفی الزامی است، تاکید کرد: بر اساس اعلام سازمان حمایت برای کنترل و نظارت بردرج قیمت، الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل عرضه، کسب و حرفه بر روی محصولات، به نحوی که قیمت واحد کالا به سهولت مردم قابل رویت باشد، الزامی است.

وی خطاب به مسئولین شهرستان تاکید کرد:فعالیت گشت مشترک بر بازار تشدید یابد و با متخلفین به شدت برخورد گردد.

وی در پایان گفت: سامانه ستاد ۱۲۴ پل ارتباطی مردم است که می توانند گزارش‌های خود را از متخلفان به این سامانه اطلاع بدهند.

 اوقات شرعی
آب و هوا