نسخه آزمایشیجلسه ساماندهی امور جوانان به ریاست حسن پیرکرمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری سرپلذهاب و با حضور دستگاههای مربوطه برگزار شد


لسه ساماندهی امور جوانان به ریاست پیر کرمی معاون سیاسی امنیتی فرماتنداری سرپلذهاب و با حضور دستگاههای مربوطه برگزار شد و اهم برنامه های فرهنگی و اجتماعی در حوزه های ورزشی و جوانان عنوان گردید

 

حسن پیر کرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سرپل ذهاب با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست های بلند مدت جهت تقویت بنیان های ورزشی عنوان نمود : تعریف منابع حمایتی پایدار و مستمر برای تداوم فعالیت های ورزشی در شهرستان باید مورد عنایت قرار گیرد.

وی اظهار داشت:در موضوع ساماندهی امور جوانان طرح های ، برنامه ها و پیشنهادات توسط ادارات جمع بندی و به فرمانداری ارسال شود. با توجه به پتانسیل های طبیعی شهرستان یکی از عوامل تشویق جوانان به ورزش ، تقویت زیرساخت های ورزش های آبی و تفریحی در سراب گرم است.روسا و کارکنان ادارات و دستگاهها با عملیاتی کردن برنامه های فرهنگی و ورزشی در راستای ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه موثر واقع شوند .

معاون فرمانداری سرپل ذهاب  تصریح کرد: احیای خانه های ورزشی در روستاها به منظور توسعه ورزش های همگانی و فراگیر نمودن خدمات ورزشی مورد نظر قرار گیرد.انجمن های ورزشی با همیاری آموزش و پرورش در جهت کشف و معرفی استعدادهای ورزشی فعال باشند.تسهیل استفاده از اماکن و فرصت های ورزشی جهت استفاده آسیب دیدگان زلزله در دستورکار قرار گیرد.

پیر کرمی در پایان گفت :رشد آموزش در راستای آگاهی از مضرات استفاده از داروهای غیرمجاز نیرو زا نیازمند ورود دستگاههای فرهنگی و آموزشی است .احیای تجهیرات ورزشی فضاهای باز و ترغیب عموم به استفاده از آنها در ورزش صبحگاهی یکی از برنامه های مدنظر باشد.اداره ورزش و جوانان نسبت به تنظیف ، تامین سلامت و روشنایی و ارایه خدمات بهداشتی و عمومی در اماکن ورزشی مبادرت نمایید.اوقات شرعی
آب و هوا