نسخه آزمایشی

جلسه شورای هماهنگی مبارز با مواد مخدر شهرستان برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی مبارز با مواد مخدر شهرستان


دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست حسن پیرکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری برگزار گردید

دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست حسن پیرکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری برگزار گردید 

حسن پیرکرمی با توجه به فرا رسیدن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت :کلیه دستگاه های عضو این شورا باید همت گمارند که با اجرای برنامه های هرچه منسجم تر در حوزه های مختلف موجبات ایجاد انگیزه و ترغیب در جهت سلامت جامعه فراهم نمایند.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی اظهار داشت: باید با آگاه سازی عموم مردم در امر مبارزه با مواد مخدر و این بلای خانمان سوز به صورت آگاهانه و نهادینه در بنیان خانواده انجام شود.اوقات شرعی
آب و هوا