نماینده عالی دولت در سرپلذهاب:

روند بازسازی منازل مسکونی مددجویان زلزله زده از سرعت مناسبی برخوردار بود و روند روبه رشدی دارد


نماینده عالی دولت در سرپلذهاب گفت:روند بازسازی منازل مسکونی مددجویان زلزله زده از سرعت مناسبی برخوردار بود و روند روبه رشدی دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپلذهاب ؛ مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در معیت مهندس جمالی نیا فرماندار سرپلذهاب با حضور در منازل مددجویان بهزسیتی سرپلذهاب ازنزدیک وضعیت بازسازی منزل مددجویان زلزله زده که تخریب شده بودند را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدید فرماندار سرپلذهاب  اظهارداشت : امروز در معیت مدیر کل بهزیستی یک بازدید میدانی از وضعیت بازسازی منازل مددجویان روستایی بعمل آمد.

جمالی نیا افزود : روند بازسازی منازل مسکونی مددجویان زلزله زده از سرعت مناسبی برخوردار بود و روند روبه رشدی دارد.

وی تصریح کرد : پایان بازسازی واحدهای مددجویان روستایی در دوروز آینده عملا اتمام خواهدیافت.

ایشان گریزی هم به روند بازسازی کل شهرستان زدوگفت : بازسازی در مناطق روستایی عملا به پایان رسیده و در شهر نیز باتلاش و پیگیری استاندار روند مناسبی دارد وبرابر وعده های داده شده تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

وی درخصوص مسکن مهر شهید شیرودی نیز اذعان داشت : طبق وعده های داده شده ازسوی مسکن وشهرسازی استان و باپیگیریهای استاندار ۸ بلوک تا اواسط مرداد ماه تحویل می گردد و ۱۰ بلوک نیز تا اول مهرماه تکمیل خواهدشد وسه بلوک باقیمانده که بطور کلی تخریب شده بودند نیز با نظارت دقیق و باسرعت مناسب در حال ساخت می باشد.

مدیرکل بهزیستی استان نیز در ادامه  گفت : ۲۵۹۰ مسکن شهری و روستایی مددجویان بهزیستی در زلزله سرپلذهاب تخریب گردید که ساخت وساز آنها بلافاصله شروع شد . مدیر کل بهزیستی استان تصریح کرد : از تعداد ۲۰۴۸ خانوار روستایی مددجویان بهزیستی امروز جشن پایان ۲هزارمین خانه برگزارشد.

 

مدنی اذعان داشت : باتلاش مسئولین شهرستان ودرراس آنها فرماندار پرتلاش سرپلذهاب یک زندگی مطلوب برای مددجویان بهزیستی فراهم خواهد شد .

 اوقات شرعی
آب و هوا