فرماندار سرپلذهاب؛

سالمندان گنجینه تجربه های باارزش زندگی هستند / لزوم احترام به سالمندان در جامعه


فرماندار سرپلذهاب گفت : سالمندان گنجینه های باارزشی از تجربه های ارزشمند در صحنه های مختلف زندگی هستند که باید ازاین تجربیات استفاده کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپلذهاب،نماینده عالی دولت در سرپلذهاب اظهار کرد، سالمندان گنجینه های باارزشی از تجربه های ارزشمند در صحنه های مختلف زندگی هستند که باید ازاین تجربیات استفاده کرد.

وی افزود : جوانان در صحنه های مختلف زندگی خود بسیاری از موارد را تجربه نکرده و از تجربیات سالمندان استفاده کنند .

فرماندار شهرستان تصریح کرد : سالمندان باید در جامعه مورد عزت واحترام قرار گیرند چون آنچه که امروز در اختیار ما قرار دارد حاصل تلاش این عزیزان است.اوقات شرعی
آب و هوا