نسخه آزمایشی

محیط زیست سالم یک نعمت و موهبت بزرگ الهی است

محیط زیست سالم یک نعمت و موهبت بزرگ الهی است


فرماندار سرپلذهاب باتاکید بر لزوم حفظ محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان گفت : محیط زیست سالم یک نعمت و موهبت یزرگ الهی است که باید درحفظ آن کوشا بود.

مهندس جمالی نیا ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست اظهارداشت : محیط زیست سالم یک نعمت و موهبت بزرگ الهی است که باید قدرآن را دانست و در حفظ آن تلاش کرد.

وی افزود : منابع طبیعی در سالهای اخیر با خودخواهی و قدرت طلبی انسانها روبرو شده و بخشهای بسیاری از آن ازبین رفته است که لازم است برخورد قاطعانه با این افراد سودجو وفرصت طلب انجام گیرد .

فرماندار شهرستان تصریح کرد : محیط زیست یک مسئله مهم وحیاتی است که سلامت زندگی انسانها به سالم بودن آن بستگی دارد .

مهندس جمالی نیا اذعان داشت :انسانها در زندگی خود با عوامل محیط زیست مثل آب ،هوا و خاک ارتباط بسیاری دارند و برای سالم زندگی کردن باید این عوامل هم سالم باشند لذا حفظ محیط زیست و پرهیز از آلوده کردن آن یک وظیفه مهم همگانی است.اوقات شرعی
آب و هوا