نسخه آزمایشی

استمرار دیدارهای مردمی جمالی نیا فرماندار سرپلذهاب با مردم شهرستان

ملاقات عمومی فرماندار با مردم شریف سرپل ذهاب


استمرار دیدارهای مردمی جمالی نیا فرماندار سرپلذهاب با مردم شهرستان

در این دیدار به درخواست های مراجعین محترم که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح نموده بودند فرماندار شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه و موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذیربط ارجاع گردید.اوقات شرعی
آب و هوا