نسخه آزمایشیکمیته اشتغال درشهرستان سرپل ذهاب برگزار شد


کمیته اشتغال شهرستان سرپل ذهاب با حضور معاونت فرماندار واعضاء کمیته اشتغال و بانکهای عامل بند ب تبصره ۱۶ دستگاههای حمایتی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپلذهاب ،در این جلسه مشکلات طرحهای اشتغالزایی دستگاههای حمایتی نیز با بانکهای عامل مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت

 

 درازای بکارگیری دانش آموختگان دانشگاهی، کارگاهها به مدت ۲ سال ازبیمه سهم کارفرما معاف خواهند بود و این موضوع دراین جلسه برای اعضا و اطلاع رسانی به جامعه هدف تشریح شد. 

 

لازم به ذکراست، دستگاههای اجرایی تاکنون با ثبت ۴هزار و ۷۲۵ نفر درسامانه رصد  ، ۵۶ درصد تعهد اشتغال شهرستان را محقق کرده اند .اوقات شرعی
آب و هوا