نسخه آزمایشیگردهمایی بسیجیان سرپلذهابی در محل سالن احرار شهرستان بمناسبت سالروز تشکیل بسیج


بمناسبت پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج ، بسیجیان سرپلذهاب با حضور فرماندار شهرستان ، در گردهمایی بزرگ بسیجیان این شهرستان حضور یافته و ندای لبیک یا خامنه ایی سردادند

به گزارش روابط عمومی سرپلذهاب، بمناسبت پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج ، بسیجیان سرپلذهاب با حضور فرماندار شهرستان ، در گردهمایی بزرگ بسیجیان این شهرستان حضور یافته و ندای لبیک یا خامنه ایی سردادنداوقات شرعی
آب و هوا