نسخه آزمایشی
اخبار
شورای مدیریت بحران شهرستان همپای سایر نقاط استان نسبت به ایجاد محدودیتهای ترددی در ۱۲ و ۱۳ فروردین اقدام کرده است.

معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری سرپلذهاب از واحدهای صنفی شهرستان بازدید بعمل آورد و تذکرات لازم‌ به صاحبان واحد صنفی داد.

فرماندار شهرستان سرپلذهاب از اهتمام جدی مسئولین سرپلذهاب درمقابله با شیوع بیماری کرونا‌ خبر داد و گفت: طرح ملی ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان جهت...

فرماندار سرپلذهاب گفت : براساس تصمیمات ملی ستاد مبارزه با بیماری کرونا برای تعطیلی بازار در مقابله با شیوع بیماری کرونا توسط تمام مسئولین ادارات و نهادهای...

فرماندار سرپلذهاب از آغاز محدودیتهای تردد به شهرستان از امروز خبر داد.

فرماندار سرپلذهاب از آغاز محدودیتهای تردد به شهرستان از امروز خبر داد.

فرماندار شهرستان سرپلذهاب از اهتمام جدی مسئولین سرپلذهاب درمقابله با شیوع بیماری کرونا‌ خبر داد و گفت: طرح ملی ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان جهت...

جلسه ستاد ویژه مبارزه و پیشگیری از بیماری کرونا در شهرستان سرپلذهاب برگزار شد

جلسه ستاد ویژه مبارزه و پیشگیری از بیماری کرونا در شهرستان سرپلذهاب برگزار شد

فرماندار سرپلذهاب از تعطیلی واحدهای صنفی غیرضروری بازار شهرستان تا ۱۵ فروردین خبرداد.
اوقات شرعی
آب و هوا