نسخه آزمایشی
۱۶ آذر ۱۳۹۸
فرماندار سنقرو کلیایی گفت: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه دهم آذرماه آغاز شده بود،ساعت 6 عصرامروز شنبه 16آذرماه آخرین فرصت نام نویسی بود وبا پایان یافتن مهلت ثبت نام، شمار داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم در حوزه این شهرستان به 38 نفر رسید که 4 نفر از این تعداد زن می باشند.
۱۶ آذر ۱۳۹۸
امروز 16 آذر ماه آخرین مهلت ثبت نام برای نمانیدگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورا ی ا سلامی
۱۵ آذر ۱۳۹۸
فرماندار سنقرو کلیایی گفت: با گذشت 6 روز از مهلت تعیین شده برای نام نویسی داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا کنون ثبت نام 28 نفر که 2 نفر آنها خانم هستند، بدون هیچ مشکلی انجام شده است.
۱۴ آذر ۱۳۹۸
فرماندار سنقرو کلیایی گفت: با گذشت 5 روز از مهلت تعیین شده برای ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد20 نفر که 18 نفر آنها مرد و2 نفر زن می باشد در حوزه این شهرستان ثبت نام نموده اند.
تا انتخابات
آب و هوای سنقر