نسخه آزمایشی



ثبت نام ۱۱نفر از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنقر وکلیایی در چهارمین روز


فرماندار سنقر و کلیایی : در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی۱۱نفر در این شهرستان ثبت نام کردند.

محمد ناصر معصومی زاده : نام نویسی از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از صبح روز یکشنبه شروع و تا پایان امروز ، ۹نفر آقا و ۲نفر خانم  ثبت نام کردند.

وی افزود: نام نویسی از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  تا روز شنبه شانزدهم آذر همه روزه از ساعت 8صبح تا 6عصر در محل فرمانداری سنقروکلیایی ادامه خواهد داشت.



اوقات شرعی
آب و هوا