نسخه آزمایشینام نویسی ۸نفر تا پایان سومین روز مهلت تعیین شده برای ثبت نام نمایندگی مجلس یازدهم در حوزه سنقروکلیایی


فرماندار شهرستان سنقرو کلیایی گفت: پس از گذشت ۳ روز از مهلت تعیین شده برای نام نویسی از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، تعداد ۸ نفر ثبت نام کرده اند

محمد ناصر معصومی زاده اظهار داشت: در سومین روزثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  تعداد ۷ نفر آقا و یک نفر خانم با حضور در ستاد انتخابات شهرستان سنقروکلیایی ثبت نام کردند

فرماندار سنقرو کلیایی گفت: ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  تا پایان وقت اداری(ساعت۱۸) روزشنبه شانزدهم آذر درستاد انتخابات فرمانداری شهرستان سنقروکلیایی انجام خواهد شد.اوقات شرعی
آب و هوا