نسخه آزمایشیمیز خدمت فرمانداری سنقرو کلیایی

عناوین زیرخدمات  فرمانداری شهرستان سنقروکلیایی( قابل ارائه در میز خدمت )

ردیف

عناوین واحدها

عناوین زیرخدمت

1

کارشناس  ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

(خانم خالقی )

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی شهرستان

2

کارشناس امور بانوان 

و خانواده

(  خانم غلامی )

رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده وآسیب پذیر   

3

هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در حل مسائل و مشکلات زنان شهرستان

4

کارشناس مسئول  امور سیاسی ، امنیتی و انتخابات

(آقای  میثم بنی عامریان )

صدور مجوز برای تشکل های صنفی ،سیاسی ،دانشجویی و کارگری

5

صدور مجوز برگزاری تجمعات

6

صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح  شهرستان

7

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری پرونده

8

پاسخگویی به شکایات فرق ، اقوام و مذاهب - تعداد شکایت

9

کارشناس امور فرهنگی و رفاهی زائرین

(آقای  میثم بنی عامریان )

پیگیری امور فرهنگی زائرین با هماهنگی دستگاههای  اجرایی مربوطه

10

راهبری خدمات رفاهی به زائرین

11

کارشناس  اشتغالزایی و  جذب حمایت  از سرمایه گذاری

(آقای  میثم بنی عامریان )

رفع موانع  اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی

12

راهبری صدور مجوزهای سرمایه گذاری در شهرستان

13

رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران با همکاری دستگاه های ذیربط

14

تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال( تشکیل و راه اندازی ستاد تسهیل شهرستان )

15

معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان

16

رفع موانع  اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی

17

کارشناس امور  اجتماعی

 و فرهنگی

(خانم اکبریان )

تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد

18

رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی  ذیربط

19

کارشناس  فناوری  و اطلاعات  و شبکه دولت

(خانم سرحدی )

 

ثبت شکایت از عملکرد دفاتر پیشخوان دولت

 

ردیف

عناوین واحدها

عناوین زیرخدمت

20

کارشناس  فنی ،  امور عمرانی  و حمل و نقل  و ترافیک

(آقای محسن بنی عامریان )

صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر

21

صدور مجوز راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو

22

رسیدگی به شکایات مناقصات

23

رسیدگی به مسائل و مشکلات مرکز معاینه  فنی خودروها

24

صدرو مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی شهرستان

25

پاسخگویی مراجعات کمیسیون ماده 99  از طریق تلفن دبیرخانه مستقر در دفتر فنی

26

کارشناس  مدیریت بحران

(آقای محسن بنی عامریان )

ثبت گزارش مخاطرات  وخسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه - گزارش

27

پرداخت خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه و بحران ها

28

کارشناس  امور  شهری

و شوراها

 (آقای محسن بنی عامریان )

رفع مسائل  و مشکلات شوراها و شهرداری ها

29

رسیدگی به تخلفات شهرداریها

30

کارشناس امور روستایی

و شوراها

 (آقای زارعی )

راهبری  و پشتیبانی  شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها

31

کارشناس امور مالی و اداری (آقای صدری )

رسیدگی به درخواست های فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت جذب و پذیرش امریه در فرمانداری  و بخشداریها

32

صدور گواهی های کسر خدمت ، اشتغال به خدمت و امورات مربوط به پایان خدمت  مشمولین وظیفه  شاغل در فرمانداری و بخشداریها

33

برقراری حقوق ورثه بازنشستگان

34

پرداخت کمک هزینه ازدواج  به بازنشستگان و فرزندان آنها

35

پرداخت کمک هزینه فوت به ورثه بازنشستگان

36

احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاههای دولتی به متقاضیان واجد شرایط

37

   

 اوقات شرعی
آب و هوا