نسخه آزمایشیدر ادامه بازدید های سرزده فرماندار سنقروکلیایی از ادارات شهرستان (2)


پیش از ظهر امروز «مرتضوی» فرماندار سنقروکلیایی از ادارات ثبت اسناد و املاک و محیط زیست شهرستان به صورت سرزده بازدید کردند.


در این بازدید فرماندار سنقروکلیایی ضمن دیدار با روسای این ادارات و پیگیری و بررسی مشکلات حوزه های مذکور و تاکید بر حفظ کرامت مردم، رعایت حقوق شهروندی، رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی در ادارات، مدیران دستگاه ها را بر استحکام پیوند ارتباطی با مردم و همچنین ارتقاء خدمات الکترونیک با هدف تسهیل در امورات مراجعین سفارش کرد.اوقات شرعی
آب و هوا